Notice-ru

Quick Contact-ru

Language

Прейскурант

Прейскурант действует до 30.10.2019

 

               
  Ценова листа - валидна до 30.12.2019  
               
  Фирма   Хубика ЕООД        
  Група услуги и решения https://hubenov.net  
  Редакция от: 2019.10.18  
  Валидност до: 2019.12.30  
 
Цените са в лева без включен ДДС. Плащания в евро по курса на Първа инвестиционна банка.
           
               
 
Номер
Наименование
Описание
Брой
Цена лв
Отстъпка
Валидна до
 
 
  1 Мрежови услуги          
  1.1 Настройка на комутатори          
  1.1.1 Базова настройка Достъп, IP адрес, NTP, SNMP, syslog 1 60    
  1.1.2 VLAN конфигурация VLAN-base, интерфейси 1 30    
  1.1.3 Агрегиране на портове LACP 1 30    
  1.1.4 IP адреси на Layer-3 комутатор VLAN IP адреси 1 15    
  1.2 Настройка на маршрутизатори          
  1.2.1 SOHO маршрутизатор DHCP, Интернет, NAT, WiFi 1 30    
  1.2.2 Базова конфигурация Достъп, IP адрес, NTP, SNMP, syslog 1 60    
  1.2.3 Настройка за достъп  до Интернет IP  адреси,статична маршрутизация 1 15    
  1.2.4 Пакетна филтрацияи и port forwarding   1 30    
  1.2.5 3G/4G настройки на MIkrotik за USB 3G/4G модем 1 30    
  1.2.6 SSID настройки на MIkrotik Допълнителни SSID 1 30    
  1.3 Настройка на динамична маршрутизация          
  1.3.1 OSPF настройки За един маршрутизатор 1 60    
  1.3.2 BGP настройки За две BGP сесии 1 75    
  1.3.3 BGP настройки IEX За Internet Exchange Point 1 60    
  1.3.4 BGP миграция IOS-Junos За 1 BGP neighbor 1 120    
  1.3.5 BGP миграция IOS-RouterOS За 1 BGP neighbor 1 90    
  1.3.6 BGP миграция Quagga-Bird За 1 BGP neighbor 1 120    
  1.4 Проекти и технически проблеми          
  1.4.1 Оглед на място   1 30    
  1.4.2 Предложение за техническо решение Не се заплаща при приета оферта 1 75    
  2 Мрежови приложения          
  2.1 DDNS клиенти          
  2.1.1 DDNS клиент Mikrotik Безплатна инсталация месечно 1.40    
  2.1.2 DDNS клиент Mikrotik Безплатна инсталация годишно 15    
  2.2 DNS зони - поддържане          
  2.2.1 Master-Slave За една зона на два сървъра месечно 14    
  2.2.2 Master-Slave За една зона на два сървъра годишно 150    
  2.2.3 Master-Master За една зона на два сървъра годишно 180    
  2.3 DNS сървъри          
  2.3.1 VPS700 - 4 cores, 10GB RAM До 8 зони месечно 82    
  2.3.2 VPS700 - 4 cores, 10GB RAM До 8 зони годишно 900    
  2.3.3 VPS1400 - 6 cores, 20GB RAM До 14 зони месечно 134    
  2.3.4 VPS1400 - 6 cores, 20GB RAM До 14 зони годишно 1460    
  2.4 DDNS сървъри          
  2.4.1 VPS700 - 4 cores, 10GB RAM До 4 зони от домейн месечно 82    
  2.4.2 VPS700 - 4 cores, 10GB RAM До 4 зони от домейн годишно 900    
  2.4.3 VPS1400 - 6 cores, 20GB RAM До 8 зони от домейн месечно 134    
  2.4.4 VPS1400 - 6 cores, 20GB RAM До 8 зони от домейн годишно 1460    
  3 Технически решения          
  3.1 Виртуална частна мрежа SmartHubyHome          
  3.1.1 Базова конфигурация 2 маршрутизатора, мобилен комплект по документация месечно 24    
  3.1.2 Базова конфигурация 2 маршрутизатора, мобилен комплект по документация годишно 260    
  3.1.3 Допълнителен маршрутизатор - клиент RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite месечно 12    
  3.1.4 Допълнителен маршрутизатор - клиент RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAPac2, месечно 14    
  3.1.5 Инсталация и депозит По договор за услуга 1      
  3.2 Виртуална частна мрежа SmartHubyProfit          
  3.2.1 Базова конфигурация 6 маршрутизатора, мобилни комплекти по документация месечно 66    
  3.2.2 Базова конфигурация 6 маршрутизатора, мобилни комплекти по документация годишно 726    
  3.2.3 Допълнителен маршрутизатор - клиент RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite месечно 12    
  3.2.4 Допълнителен маршрутизатор - клиент RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAPac2 месечно 14    
  3.2.5 Инсталация и депозит По договор за услуга 1      
  3.3 Виртуална частна мрежа SmartHubyStar          
  3.3.1 OpenVPN server LIght docker/CentOS Скорост 5 Mbps (tc) месечно 6 10% 30.12.2019
  3.3.2 OpenVPN server Light docker/CentOS Скорост 5 Mbps (tc) годишно 66 10% 30.12.2019
  3.3.3 Инсталация До 3 маршрутизатора 1 Безплатна    
  3.3.4 OpenVPN server Basic docker/CentOS Скорост 12 Mbps (tc) месечно 12 10%  
  3.3.5 OpenVPN server Basic docker/CentOS Скорост 12 Mbps (tc) годишно 132 10%  
  3.3.6 Инсталация До 6 маршрутизатора 1 Безплатна    
  3.4 WiFi Hot Spot SmartHubyFree          
  3.4.1 Базова конфигурация RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAPac2 месечно 15    
  3.4.2 Базова конфигурация RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAPac2 годишно 165    
  3.4.3 Инсталация и депозит По договор за услуга 1      
http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help