Предимства на нашите решения за мониторинг с аларми и известявания

Предимства на  нашите решения за мониторинг  с аларми и известявания

Мониторингът  с аларми и известявания е  специализирано и персонализирано техническо  решение,  което  позволява на нашите  клиенти да се фокусират изцяло върху свои основни бизнес дейности и да получават информация в реално време за критични събития, които изискват неотложна реакция.

  • Необходимата информация за откриване на събития във физическия слой на мрежовия модел се преобразува в поток от данни и се генерират аларми с известяване на клиента в реално време. Мониторингът не дублира системи за видеонаблюдение  или специализирани  противопожарни и охранителни  системи.  Той контролира  за налични ресурси и нормални условия за тяхната работа – мрежово захранване, Интернет-свързаност, температура, влажност на въздуха.  Аларми се генерират при събития, свързани с  нетипична стойност на физически величини, а известяванията са по независим комуникационен канал.
  • За клиент-сървър приложения или за мрежови устройства  потока от данни, генериран от syslog-процес,  се експортира за обработка към наш сървър . Сървърът   осигурява  откриване и обработка на събития в потока от данни, както и  генериране на аларми и известявания. В  зависимост от плътността на потока данни обработката може да е на споделен или  специализиран сървър.
  • По договаряне можем да разработим скриптове за отдалечено изпълнение с конзолен интерфейс (CLI)  на планирани неотложни действия в широк клас от мрежови устройства и операционни системи (Junos, IOS, RouterOS, UNIX/Linux …)  или да публикуваме  метаданни като част от система “публикация-абонамент” за целите на обслужване на събитието.
  • Обработваме публикувани метаданни, които са достъпни в Интернет по различни протоколи,  с откриване на събития, генериране на аларми и известявания


Мониторинг на параметри с аларми и известявания.За кого са предназначени.

Мониторинг на параметри с  аларми и известявания

За кого са  предназначени решенията ?

Решенията за мониторинг са специализирани решения за професионалисти,  които следят критични параметри  с ограничена мрежова достъпност  и нетипичен формат на данните във всички слоеве на мрежовия модел.

Събития, свързани с излизането на критичен параметър от приемливи зададени граници  са например  прекъсване на мрежово захранване  и  повишаване  на температурата в отдалечена точка с оборудване,  загуба на мрежова свързаност към  обект с камери  и алармена система, загуба на свързаност към “умния дом”,  необичайни  за часа на денонощието претоварвания на сървър или мрежов интерфейс. 

Времето за реакция, необходимо при обслужване на подобни събития е малко и налага транспорт на критичните данни по допълнителен комуникационен канал, агрегиране, обработка, генериране на аларми и известявания, както и стартиране на определени аварийни процедури.

Ако Вие можете непрекъснато да осигурите  и обработите данни от команден ред, от web-страница с метаданни, от датчици  в мрежи с  публични и частни адреси,  да ги транспортирате по собствен независим канал, да ги съхраните в структура,  да ги форматирате и публикувате за наблюдение от оператор на сървър с публичен адрес както  и да направите известявания във вид на електронна поща или SMS, то нашите услуги не са за Вас. 

Ако можете да разработите и при аварийни събития да стартирате автоматични процедури в мрежови устройства на Juniper (Junos), Cisco(IOS), Mikrotik (RouterOS), в сървъри, маршрутизатори и комутатори  и друго оборудване с Интернет достъп със сигурност разбирате за кого са предназначени услугите ни от този клас.

И за всички тези, които са прочели  това да края, защото понякога искат да проверят какво се случва в отдалечен дом, във вила, в оранжерия или в гъбарник …. навсякъде, където има мобилен Интернет.