Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Мрежови услуги и условия за ползване

Независимо дали вашата дейност  е свързана с  дома ви или с офис център, ние можем да ви предоставим необходимата  свързаност и мрежови услуги, за да поддържате работата си. Безупречното техническо решение  и високата производителност на мрежовата инфраструктура определят ефективността на всяка фирма и личност.

 • Безжични "Wi-Fi" и кабелни мрежи - инсталиране и осъвременяване.
 • Настройка за комутатори и маршрутизатори
 • Резервиране на Интернет достъп за мрежа с двама доставчика на  услуги
 • Конфигуриране на протоколи за динамична маршрутизация – OSPF, BGP
 • Миграция на конфигурации на маршрутизатори – Cisco (IOS), Juniper (Junos),  Quagga, Bird
 • Резервиране на Интернет достъп с 3G/4G модеми в мрежа за мобилен достъп до Интернет
 • Интернет достъп за Ethernet оборудване с 4G модеми
 • Виртуални частни мрежи за достъп до дома и офиса при неограничена мобилност  и високо ниво на сигурност на транспорта на данни
 • Отстраняване на неизправности и ремонт
 • Системни консултации и проекти
 • Конфигуриране и поддържане на  Hotspot   за публична  “Wi-Fi”  зона в офиси или заведения с ограничен по време  достъп  и с реклама
http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help