Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

DNS/DDNS администрация

Услугата, която предлагаме на клиентите ни е поддържане на DNS/DDNS зона за домейн, делегиран само към наши сървъри. Те са резервирани по схемата “master-slave”. Резервиране  “master-master” се договаря. Поддържане на зони, SPF, DKIM, DMARC записи.

За DDNS клиенти, които са осигурени и поддържани от нас  се конфигурира поддомейн, поддържан по схемата “master-master”.

За обработка на DDNS заявки във вид на поток от метаданни услугата се договаря. При голяма плътност на потока услугата се предоставя на сървъри, наети изцяло за зоните на клиента.

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help