Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Настройка на маршрутизатори

Настройка на маршрутизатори

 Конфигурация на бюджетен SOHO  маршрутизатор за достъп до Интернет


Включва   конфигуриране за  IP  адреси на външна и вътрешна мрежа и  адресна транслация към вътрешна мрежа с частни адреси.

Базова конфигурация на маршрутизатор

Включва при наличие за техническа възможност  конфигуриране на локален и отдалечен достъп, автентификация (потребителско име), оторизация(парола), подотчетност (протоколиране)  на достъпа, IP  адрес за управление, ограничение за конфигурационен достъп от фиксирани IP адреси,  настройка на време (NTP или SNTP клиент за публични  NTP сървъри),  настройка за мониторинг (SNMP, syslog), настройка на интерфейси, настройка на административен  интерфейс по налични протоколи.

Настройка на маршрутизатор за достъп  до Интернет

Изисква базова настройка и съгласувани с клиента тип на интерфейси и протоколи за WAN – порт (DHCP, PPPoE, статични адреси - адрес, маска, default gateway, DNS на доставчика),  IP  адреси във вътрешната мрежа. При миграция или подмяна на оборудване с ново клиентът трябва да предостави данни за мрежата, осигуряващи миграцията с минимални промени и прекъсвания  и да осигури при необходимост връзка с доставчика на Интернет услуги.

Включва   конфигуриране на  IP  адреси на външна и вътрешна мрежа и  адресна транслация към вътрешна мрежа с частни адреси.

Пакетна филтрация на трафика и пренасочване на порт (Port forwarding)

Конфигуриране на 3G/4G Интернет свързаност на маршрутизатори Микротик за резервиране и мобилна работа

Конфигуриране и настройка на допълнителна Wi-Fi свързаност (ssid)  за маршрутизатори Mikrotik

....

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help