Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Настройка на комутатори

Базова конфигурация на комутатор

Включва при наличие за техническа възможност  конфигуриране на локален и отдалечен достъп, автентификация (потребителско име), оторизация(парола), подотчетност (протоколиране)  на достъпа, IP  адрес за управление, ограничение за конфигурационен достъп от фиксирани IP адреси,  настройка на време (NTP или SNTP клиент за публични  NTP сървъри),  настройка за мониторинг (SNMP, syslog), настройка на интерфейси в access-режим, настройка на административен  интерфейс по налични протоколи.

VLAN  конфигурация на комутатор

Изисква базова настройка и съгласувани с клиента тип на интерфейси и разпределение на VLAN.

Обединяване на физически портове в логически (агрегиране с протоколи LACP, PAGP ).

Изисква базова настройка и VLAN  конфигурация.

Настройка на IP адреси на Layer-3 комутатор

Изисква базова настройка и VLAN  конфигурация

 

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help