Предимства на публичната WiFi точка SmartHubyFree

WiFi Hotspot  за публична зона SmartHubyFree

Предимства на публичната WiFi точка SmartHubyFree

  • Техническият персонал не се занимава с мрежова администрация – достъпът до безжичната мрежа за гости и посетители се извършва без парола  и с ограничение по време и  разумно споделяне на капацитета на връзката
  • Служителите  в публичните WiFi зони и посетителите  работят в отделни безжични мрежи (с различен идентификатор ssid), а външни потребители  нямат достъп до фирмените сървъри и периферия, което повишава нивото на информационна сигурност
  • Услугата дава възможност за реклама и насочване на потребителите на публичната зона за безжичен достъп  към информация без допълнителни разходи
  • SmartHubyFree е персонализирано техническо решение,  което позволява на нашите  клиенти да се фокусират изцяло върху техните основни бизнес дейности и да си осигурят оборудване и мрежова администрация на публични зони за достъп с висока степен на автоматизация и сигурност и оптимизиране на разходите

За кого е предназначена публичната WiFi точка SmartHubyFree

WiFi Hotspot  за публична зона SmartHubyFree

За кого е предназначена публичната WiFi точка SmartHubyFree

  • Ако желаете да осигурите публична безплатна зона  с безжичен Wi-Fi за достъп до Интернет в кафенета, ресторанти, бензиностанции,  автомивки, автогари   за да се  увеличи  притока на клиенти и да им създадете удобство за ограничен интервал от време (без потребителите за се застояват повече от необходимото)
  • Ако желаете да осигурите публична безплатна зона  с безжичен Wi-Fi за достъп до Интернет  без  пароли за достъп, но с разумно ограничено потребление по време  и разумно споделяне на капацитета на връзката без потребителите да си пречат
  • Ако трябва да осигурите едновременно публична безплатна  Wi-Fi  зона и затворена  Wi-Fi  зона за персонал и за сървърни приложения, например  за сервитьори и за клиенти в ресторанта,  за организатори и участници на конференция ,  за служители и посетители   в офиса
  • Ако желаете да рекламирате нови стоки, услуги или  актуални отстъпки и промоции  когато потребителите в публичната безплатна зона  с безжичен Wi-Fi за достъп до Интернет ползват услугата