Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Parallax Slider

Мрежови услуги

Мрежови услуги

Предлагаме оптимално структурирани, професионално конфигурирани и грижливо поддържани системи и технически решения. Настройка на комутатори и маршрутизатори. Конфигуриране на протоколи за динамична маршрутизация - OSPF, BGP (IOS, Junos, RouterOS, Bird,Quagga).

Виртуални частни мобилни мрежи

Виртуални частни мобилни мрежи

Споделени ресурси върху общ Ethernet и IP сегмент за дома, офиса и автомобилите с криптирана връзка и надежден транспортен протокол. Само не забравяй машрутизатора и 4G модема !

Виртуални частни мрежи за дома

Виртуални частни мрежи за дома

Не напускай домашната мрежа, вземи я със себе си и бъди мобилен със сигурен мрежов транспорт. Управлявай своя дом и бъди близко до хората, които обичаш. И нека Мрежата бъде с тебе!

Виртуални частни мрежи за фирмата

Виртуални частни мрежи за фирмата

Общ виртуален офис със споделени ресурси върху общ Ethernet и IP сегмент за всички офиси и автомобили на фирмата с криптирана връзка и надежден транспортен протокол.

DNS и DDNS сървъри

DNS и DDNS сървъри

Кой се грижи за домейна ви в Интернет? Доброто име заслужава професионална администрация. В живота хората не си сменят името когато си сменят адреса. Ние поддържаме вашето име в Интернет за всеки доставчик, когото изберете.

Нашите партньори

За изработка на сайтове, видеонаблюдение, сървъри ... ...

Какво предлагаме

Техническите ни решения са с месечен абонамент

 • SmartHubyHome
  VPN за дома
 • лв 24.00
 • Месечно без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac²
 • RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite TCA
 • DDNS - за IP адрес на сървъра
 • Мобилен комплект, LTE-настройки
 • Поръчай
 • SmartHubyProfit
  VPN за фирмата
 • лв 66.00
 • Месечно без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac² -2
 • RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite TCA -4
 • DDNS - за IP адрес на сървъра
 • Мобилни комплекти - 4, LTE-настройки
 • Поръчай
 • SmartHubyFree
  WiFi точка за кафене, заведение
 • лв 15.00
 • Месечно без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac²
 • SSID за достъп по време
 • SSID за работа на персонала
 • Публикуване на реклама
 • Поръчай
 • SmartHubyHome
  VPN за дома
 • лв 260.00
 • Годишно без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac²
 • RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite TCA
 • DDNS - за IP адрес на сървъра
 • Мобилен комплект, LTE-настройки
 • Поръчай
 • SmartHubyProfit
  VPN за фирмата
 • лв 726.00
 • Годишно без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac² -2
 • RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite TCA -4
 • DDNS - за IP адрес на сървъра
 • Мобилни комплекти - 4, LTE-настройки
 • Поръчай
 • SmartHubyFree
  WiFi точка за кафене, заведение
 • лв 165.00
 • Годишно без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac²
 • SSID за достъп по време
 • SSID за работа на персонала
 • Публикуване на реклама
 • Поръчай
 • SmartHubyHome
  VPN за дома
 • лв 8.00
 • Седмично без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac²
 • RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite TCA
 • DDNS - за IP адрес на сървъра
 • Мобилен комплект, LTE-настройки
 • Поръчай
 • SmartHubyProfit
  VPN за фирмата
 • лв 22.00
 • Седмично без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac² -2
 • RB952Ui-5ac2nD-TC-hAP ac lite TCA -4
 • DDNS - за IP адрес на сървъра
 • Мобилни комплекти - 4, LTE-настройки
 • Поръчай
 • SmartHubyFree
  WiFi точка за кафене, заведение
 • лв 5.00
 • Седмично без включен ДДС
 • RBD52G-5HacD2HnD-TC-hAP ac²
 • SSID за достъп по време
 • SSID за работа на персонала
 • Публикуване на реклама
 • Поръчай

Блог за клиенти

Помагаме на клиентите си и отговаряме на техни въпроси

Технически решения с 2.4/5GHz маршрутизатори

Виртуална частна мрежа (VPN) SmartHubyHome

Споразумения

Eкипът ни  работи за да осигури услугите и техническите решения добросъвестно и  според всички законови и етични рамки.

Настоящите споразумения са част от принципа на прозрачност при обработка на данни за клиента и на технически параметри. Заявката за изпълнение на услуга или техническо решение или тяхното използване се счита като утвърдителен акт за свободно  потвърдено,  конкретно,  информирано и недвусмислено заявление за съгласие с техническите условия и настоящите споразумения.

 • Информацията за наши клиенти, която може да ги идентифицира (име, електронна поща, телефонен номер), ще бъде използвана само за осигуряване на техническо и финансово обслужване. Тази информация няма бъде използвана за търговски съобщения и реклама  и няма да бъде предоставяна на трети лица и организации. 
 • Информация за състоянието на услуги, плащания и обслужване на технически проблеми ще бъде получавана и осигурявана  само на съгласувани адреси за електронна поща и телефонни номера. Контакти и техническа информация  няма да бъде предоставяни на трети лица и организации. 
 • Не свързваме клиентите ни като физическите лица или юридически лица с онлайн идентификатори, предоставени от техните устройства, приложения, инструменти и протоколи, като адресите по интернет протокол (IP адреси) или идентификаторите, наричани „бисквитки“. Те служат само за персонифицирано осигуряване услугите и техническите решения, които предоставяме на нашите клиенти.
 • Информация за взаимодействието на използваните от клиентите ни  устройства и приложения (IP адрес, резултати от мониторинг на технически параметри) се използва и съхранява само в обема и във времевия  интервал, необходим  за осигуряване на работата им в съответствие с техническите изисквания.  При изпращане  на известявания и данни за технически параметри  по електронна поща  до клиенти те се подлагат на „псевдонимизация“  във формат, съгласно техническите изисквания за услугата или техническото решение и не могат да се свържат  с конкретния субект на данни.
 • Информация за наши клиенти, свързана с използването на платени услуги и приложения, се предоставя на клиента с автентификация, оторизация (потребителско име и парола) с криптиране по сигурен комуникационен протокол.   Не предоставяме тази информация на трети лица и организации.
 • Достъпът и обменът на данни с мрежови устройства, които клиентите ни използват и ние администрираме, са криптирани по сигурен протокол и от фиксирани IP адреси. Не предоставяме на  трети лица и организации информация  за достъп до мрежови устройства и сървъри, които администрираме.
 • Сертификати  за осигуряване  на взаимодействие между мрежови устройства, предоставени на клиента са негова собственост и той носи отговорност за физическото съхранение и използване на устройствата в съответствие с техническите изисквания.  Не предоставяме на  трети лица и организации сертификатна информация   за технически решения, които администрираме.
 • При настройки на мрежови устройства, които са собственост на   клиент, не съхраняваме информация за достъп след заплащане на извършени   услугите или след изтичане на гаранционния срок.
 • Не съхраняваме информация  и технически данни, свързани с услугата на клиенти, които са приключили използването и са заплатили за извършените услуги и технически решения.

Ресурси

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП)

 

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help