Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

DDNS клиенти

Услугите, които предлагаме на клиенти осигуряват постоянно име в Интернет за динамичен публичен мрежов адрес на маршрутизатор в офисна или  домашна мрежа.

Услугата, която предлагаме се осигурява с клиент-скрипт, конфигуриран на маршрутизатор Mikrotik, който ние администрираме. При мрежа с маршрутизатор на клиента и  с адресна транслация от публичен към частни адреси осигуряваме маршрутизатор за DDNS-клиент с частен адрес, който трябва да се включи във вътрешната мрежа.

Името, което се осигурява от DDNS услугата е в наш домейн и се осигурява от два именни сървъра (DDNS) резервирани по схемата master-master. Ако името е в домейн на клиента той трябва да заплати и поддържане на домейн.

 

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help