Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Диагностика и решаване на технически проблеми

За осигуряване на диагностика и за решаването на технически проблеми клиентът осигурява отдалечен достъп до своите устройства и системи. При работа по по-големи и по-сложни задачи  клиентът може да временно да получи  устройство “VPN-client”,  като носи  отговорност за неговото съхранение и заплаща транспорта в двете посоки.

 

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help