Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Предимства на нашите решения за мониторинг с аларми и известявания

Предимства на  нашите решения за мониторинг  с аларми и известявания

Мониторингът  с аларми и известявания е  специализирано и персонализирано техническо  решение,  което  позволява на нашите  клиенти да се фокусират изцяло върху свои основни бизнес дейности и да получават информация в реално време за критични събития, които изискват неотложна реакция.

  • Необходимата информация за откриване на събития във физическия слой на мрежовия модел се преобразува в поток от данни и се генерират аларми с известяване на клиента в реално време. Мониторингът не дублира системи за видеонаблюдение  или специализирани  противопожарни и охранителни  системи.  Той контролира  за налични ресурси и нормални условия за тяхната работа – мрежово захранване, Интернет-свързаност, температура, влажност на въздуха.  Аларми се генерират при събития, свързани с  нетипична стойност на физически величини, а известяванията са по независим комуникационен канал.
  • За клиент-сървър приложения или за мрежови устройства  потока от данни, генериран от syslog-процес,  се експортира за обработка към наш сървър . Сървърът   осигурява  откриване и обработка на събития в потока от данни, както и  генериране на аларми и известявания. В  зависимост от плътността на потока данни обработката може да е на споделен или  специализиран сървър.
  • По договаряне можем да разработим скриптове за отдалечено изпълнение с конзолен интерфейс (CLI)  на планирани неотложни действия в широк клас от мрежови устройства и операционни системи (Junos, IOS, RouterOS, UNIX/Linux …)  или да публикуваме  метаданни като част от система “публикация-абонамент” за целите на обслужване на събитието.
  • Обработваме публикувани метаданни, които са достъпни в Интернет по различни протоколи,  с откриване на събития, генериране на аларми и известявания


http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help