Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

SNMP мониторинг и прагови аларми

SNMP  monitoring OpenVPN client

За клиенти, които искат да организират мониторинг на мрежови  параметри,  предлагаме услуга мониторинг по SNMP с известяване ако параметър излезе   извън зададени и приети за нормални граници. Услугата известяване e с допълнително договаряне. Предлагаме на клиенти и ICMP мониторинг.

SNMP услугите се осигуряват от сървър с фиксиран мрежов адрес за достъпни  по SNMP параметри на устройства с наличен SNMP-агент.  На всеки клиент се предоставя достъп да графика на изменение на параметъра за мониторинг с период на временна дискретизация 5 минути. Период на временна дискретизация 1 минута  e с допълнително договаряне.  За мрежови устройства с частни IP адреси предлагаме CPE Mikrotik - SmartHubyStar OpenVPN-client. 

 

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help