Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

За кого е предназначена мрежата SmartHubyHome?

И нека SmartHubyHome бъде с тебе !

Виртуална частна мрежа за дома  SmartHubyHome

За кого е предназначена мрежата ?

  • Ако домашната ви мрежа работи с динамичен  IP  адрес и вие не искате да губите достъп до нея когато  адресът се промени
  • Ако често пътувате или отсъствате, но е необходимо да контролирате дома от автомобила, от хотела или от чужда мрежа  без притеснения за сигурността на мрежовия транспорт
  • Ако вие следите  домашните  камери, осветление,  температура, достъп до жилището или искате да виждате децата и семейството си
  • Ако искатe  да работите с IP адреса на домашната мрежа когато не сте у домa, за достъп до сървъри със защитна стена, отворена за сегмента  на домашната мрежа
  • Ако пътувате със семейството си и желаете да споделите в автомобила или на почивка 4G мобилен Интернет с достъп до домашната мрежа и само с една SIM карта
  • Ако не искате  да инсталирате, актуализирате и поддържате  VPN приложения на мобилните телефони на членовете на семейството
  • Ако не искате или не можете да настройвате маршрутизатори,  камери,  и виртуални частни мрежи
  • Ако често имате гости, давате жилището си под наем и желаете отдалечена смяна на ключовете за WiFi достъп с удобен многоезичен потребителски интерфейс, който не е привързан към фиксиран  IP адрес

Тогава стани потребител на услугата и нека SmartHubyHome бъде с тебе !

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help