За кого е предназначена мрежата SmartHubyProfit?

Виртуална частна мрежа за офиса  SmartHubyProfit

За кого е предназначена мрежата

 • Ако фирмената ви мрежа има повече от един офис с  динамичен  или частен  IP  адрес и вие не искате да губите достъп  при промяна на  адреса
 • Aко офисите ви са в различни градове  и нямате възможност да осигурите свързаността им през един доставчик, ако са ви казвали  колко бързи са MPLS -VPN решенията,  но никой не ви е обяснил, че те не  осигуряват криптиране на трафика и не решават мрежовата мобилност за фирмените транспортни средства
 • Ако служителите ви често пътуват   или работят отдалечено, но е необходимо да използват ресурсите  на офиса – периферия, принтери, сървъри, да споделят документи и папки  на компютрите  без ограничения в разстоянията и мобилността
 • Ако  е необходимо да контролирате офиса от автомобила, от хотела или от чужда мрежа  без притеснения за сигурността на мрежовия транспорт
 • Ако  следите  за  камери, осветление,  температура, достъп до повече офиси  или искате да наблюдавате работния процес
 • Ако искате компютрите, сървърите и IP-телефоните във всички офиси да бъдат в един и същи Ethernet и IP сегмент с криптиран обмен на данни през Интернет
 • Ако имате служебни автомобили, които искате да бъдат част от фирмената мрежа за ефективна работа с  тях  и обмен на документи през собствена криптирана  връзка
 • Ако искате да имате 24x7 мониторинг на мрежовата свързаност и известявания при събития


  Тогава станете  потребители на услугата и нека SmartHubyProfit  бъде с вас !

Предимства на виртуална частна мрежа за фирмата SmartHubyProfit

Виртуална частна мрежа за фирмата (VPN) SmartHubyProfit

Предимства на виртуална частна мрежа за фирмата (VPN)  SmartHubyProfit

 • SmartHubyProfit  VPN реализира технология за виртуална частна мрежа (VPN)  OpenVPN за създаване на сигурни връзки от точка до точка  между вашите офиси  и  мобилни VPN клиенти в мостови конфигурации и с пълна топология на мрежата (всеки възел към всички други възли)
 • SmartHubyProfit  VPN осигурява сигурна и надеждна свързваност  между вашите офиси  и мобилни VPN клиенти независимо от разстоянието и без ограничения в мобилността с безжична свобода и гъвкавост
 • SmartHubyProfit  VPN позволява на възлите  в мрежата да се идентифицират взаимно, използвайки едновременно сертификати и потребителско име и парола. Тя работи с  персонализиран протокол за защита, който използва SSL/TLS и сертификати за обмен на ключове  за криптиране на  тунелирани  данни  с надежден транспортен  слой и  TCP протокол
 • SmartHubyProfit  VPN споделя системите и ресурсите между вашия централен офис и VPN клиенти в един и същ Ethernet и IP сегмент
 • SmartHubyProfit  VPN работи със статичен или динамичен публичен IP адрес за  VPN сървъра на централния офис и с публични или частни IP адреси  за VPN клиентите а също и в мобилни мрежи за данни с възможност за преодоляване на мрежова транслация на адреси  (NAT) и защитни стени
 • SmartHubyProfit  VPN включва пълно администриране, активен 24x7 мониторинг и техническа поддръжка
 • SmartHubyProfit VPN   има едно фиксирана месечна такса за целия пакет