Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Предимства на виртуална частна мрежа за фирмата SmartHubyProfit

Виртуална частна мрежа за фирмата (VPN)  SmartHubyProfit

Предимства на виртуална частна мрежа за фирмата (VPN)  SmartHubyProfit

  • SmartHubyProfit  VPN реализира технология за виртуална частна мрежа (VPN)  OpenVPN за създаване на сигурни връзки от точка до точка  между вашите офиси  и  мобилни VPN клиенти в мостови конфигурации и с пълна топология на мрежата (всеки възел към всички други възли)
  • SmartHubyProfit  VPN осигурява сигурна и надеждна свързваност  между вашите офиси  и мобилни VPN клиенти независимо от разстоянието и без ограничения в мобилността с безжична свобода и гъвкавост
  • SmartHubyProfit  VPN позволява на възлите  в мрежата да се идентифицират взаимно, използвайки едновременно сертификати и потребителско име и парола. Тя работи с  персонализиран протокол за защита, който използва SSL/TLS и сертификати за обмен на ключове  за криптиране на  тунелирани  данни  с надежден транспортен  слой и  TCP протокол
  • SmartHubyProfit  VPN споделя системите и ресурсите между вашия централен офис и VPN клиенти в един и същ Ethernet и IP сегмент
  • SmartHubyProfit  VPN работи със статичен или динамичен публичен IP адрес за  VPN сървъра на централния офис и с публични или частни IP адреси  за VPN клиентите а също и в мобилни мрежи за данни с възможност за преодоляване на мрежова транслация на адреси  (NAT) и защитни стени
  • SmartHubyProfit  VPN включва пълно администриране, активен 24x7 мониторинг и техническа поддръжка
  • SmartHubyProfit VPN   има едно фиксирана месечна такса за целия пакет


 

 http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help