Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Мониторинг на параметри с аларми и известявания.За кого са предназначени.

Мониторинг на параметри с  аларми и известявания

За кого са  предназначени решенията ?

Решенията за мониторинг са специализирани решения за професионалисти,  които следят критични параметри  с ограничена мрежова достъпност  и нетипичен формат на данните във всички слоеве на мрежовия модел.

Събития, свързани с излизането на критичен параметър от приемливи зададени граници  са например  прекъсване на мрежово захранване  и  повишаване  на температурата в отдалечена точка с оборудване,  загуба на мрежова свързаност към  обект с камери  и алармена система, загуба на свързаност към “умния дом”,  необичайни  за часа на денонощието претоварвания на сървър или мрежов интерфейс. 

Времето за реакция, необходимо при обслужване на подобни събития е малко и налага транспорт на критичните данни по допълнителен комуникационен канал, агрегиране, обработка, генериране на аларми и известявания, както и стартиране на определени аварийни процедури.

Ако Вие можете непрекъснато да осигурите  и обработите данни от команден ред, от web-страница с метаданни, от датчици  в мрежи с  публични и частни адреси,  да ги транспортирате по собствен независим канал, да ги съхраните в структура,  да ги форматирате и публикувате за наблюдение от оператор на сървър с публичен адрес както  и да направите известявания във вид на електронна поща или SMS, то нашите услуги не са за Вас. 

Ако можете да разработите и при аварийни събития да стартирате автоматични процедури в мрежови устройства на Juniper (Junos), Cisco(IOS), Mikrotik (RouterOS), в сървъри, маршрутизатори и комутатори  и друго оборудване с Интернет достъп със сигурност разбирате за кого са предназначени услугите ни от този клас.

И за всички тези, които са прочели  това да края, защото понякога искат да проверят какво се случва в отдалечен дом, във вила, в оранжерия или в гъбарник …. навсякъде, където има мобилен Интернет.

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help