Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Настройка на протоколи за динамична мaршрутизация

Настройка на OSPF  -  цена за маршрутизатор с направена  базова конфигурация

Настройка на     BGP -  цена за един   маршрутизатор с две   BGP  сесии  при направена базова конфигурация

Настройка на     BGP за  маршрутизатор за точка за обмен на Интернет трафик (Internet Exchange)

Създаване на политика за маршрутизация за протокол за динамична маршрутизация BGP

Миграция на BGP конфигурация Junos-IOS (Juniper-Cisco), IOS-Junos (Cisco-Juniper) , IOS-RouterOS (Cisco-Mikrotik), Quagga-Bird, Bird-Quagga  (CentOS)  

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help