Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Предимства на WiFi Hotspot за офиса SmartHubyGuest

  • Служителите във фирмения офис и гостите работят в отделни безжични мрежи (с различен идентификатор ssid), а гостите и посетителите на офиса нямат достъп до фирмените сървъри и периферия, което повишава нивото на информационна сигурност
  • Техническият персонал не се занимава с мрежова администрация – промяната на паролите за достъп да безжичната мрежа за гости и посетители се извършва автоматично в избрани от вас часове на деня
  • Информацията за достъп до безжичната мрежа за гости се получава на поща или се предоставя на клиента  като линк (URI) по  сигурен транспортен протокол и може за бъде вградена на страница от фирмения сайт
  • SmartHubyGuest е персонализирано техническо индивидуално решение,  което позволява на нашите  клиенти да се фокусират изцяло върху техните основни бизнес дейности и да си осигурят оборудване и мрежова администрация на офиса с висока степен на автоматизация и сигурност и оптимизиране на разходите
http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help