Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Предимства на публичната WiFi точка SmartHubyFree

WiFi Hotspot  за публична зона SmartHubyFree

Предимства на публичната WiFi точка SmartHubyFree

  • Техническият персонал не се занимава с мрежова администрация – достъпът до безжичната мрежа за гости и посетители се извършва без парола  и с ограничение по време и  разумно споделяне на капацитета на връзката
  • Служителите  в публичните WiFi зони и посетителите  работят в отделни безжични мрежи (с различен идентификатор ssid), а външни потребители  нямат достъп до фирмените сървъри и периферия, което повишава нивото на информационна сигурност
  • Услугата дава възможност за реклама и насочване на потребителите на публичната зона за безжичен достъп  към информация без допълнителни разходи
  • SmartHubyFree е персонализирано техническо решение,  което позволява на нашите  клиенти да се фокусират изцяло върху техните основни бизнес дейности и да си осигурят оборудване и мрежова администрация на публични зони за достъп с висока степен на автоматизация и сигурност и оптимизиране на разходите

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help