За кого е предназначена мрежата SmartHubyHome?

И нека SmartHubyHome бъде с тебе !

Виртуална частна мрежа за дома  SmartHubyHome

За кого е предназначена мрежата ?

 • Ако домашната ви мрежа работи с динамичен  IP  адрес и вие не искате да губите достъп до нея когато  адресът се промени
 • Ако често пътувате или отсъствате, но е необходимо да контролирате дома от автомобила, от хотела или от чужда мрежа  без притеснения за сигурността на мрежовия транспорт
 • Ако вие следите  домашните  камери, осветление,  температура, достъп до жилището или искате да виждате децата и семейството си
 • Ако искатe  да работите с IP адреса на домашната мрежа когато не сте у домa, за достъп до сървъри със защитна стена, отворена за сегмента  на домашната мрежа
 • Ако пътувате със семейството си и желаете да споделите в автомобила или на почивка 4G мобилен Интернет с достъп до домашната мрежа и само с една SIM карта
 • Ако не искате  да инсталирате, актуализирате и поддържате  VPN приложения на мобилните телефони на членовете на семейството
 • Ако не искате или не можете да настройвате маршрутизатори,  камери,  и виртуални частни мрежи
 • Ако често имате гости, давате жилището си под наем и желаете отдалечена смяна на ключовете за WiFi достъп с удобен многоезичен потребителски интерфейс, който не е привързан към фиксиран  IP адрес

Тогава стани потребител на услугата и нека SmartHubyHome бъде с тебе !

Предимства на виртуална частна мрежа за дома SmartHubyHome

Виртуална частна мрежа за дома SmartHubyHome

Виртуална частна мрежа за дома  SmartHubyHome

Предимства: 

 •  SmartHubyHome VPN реализира технология за виртуална частна мрежа (VPN) на OpenVPN за създаване на сигурни връзки от точка до точка между дома ви  и VPN клиентите в мостови конфигурации и топология с пълна свързаност (всеки възел към всички други възли)
 • SmartHubyHome VPN осигурява сигурна и надеждна свързваност  между дома ви и клиентите на VPN независимо от разстоянието и без ограничения в мобилността с безжична свобода и гъвкавост
 • SmartHubyHome VPN позволява на възлите  да се идентифицират взаимно, използвайки едновременно сертификати и потребителско име и парола. Тя работи с  персонализиран протокол за защита, който използва SSL/TLS и сертификати за обмен на ключове  за криптиране на  тунелирани  данни  с надежден транспортен  слой и  TCP протокол
 • SmartHubyHome VPN споделя системите и ресурсите между вашия дом и VPN клиенти в един и същ Ethernet и IP сегмент
 • SmartHubyHome VPN работи със статичен или динамичен публичен IP адрес за домашния VPN сървър и с публични или частни IP адреси  за VPN клиентите а също и в мобилни мрежи за данни с възможност за преодоляване на мрежова транслация на адреси  (NAT) и защитни стени