Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

Предимства на виртуална частна мрежа за дома SmartHubyHome

Виртуална частна мрежа за дома  SmartHubyHome

Виртуална частна мрежа за дома  SmartHubyHome

Предимства: 

  •  SmartHubyHome VPN реализира технология за виртуална частна мрежа (VPN) на OpenVPN за създаване на сигурни връзки от точка до точка между дома ви  и VPN клиентите в мостови конфигурации и топология с пълна свързаност (всеки възел към всички други възли)
  • SmartHubyHome VPN осигурява сигурна и надеждна свързваност  между дома ви и клиентите на VPN независимо от разстоянието и без ограничения в мобилността с безжична свобода и гъвкавост
  • SmartHubyHome VPN позволява на възлите  да се идентифицират взаимно, използвайки едновременно сертификати и потребителско име и парола. Тя работи с  персонализиран протокол за защита, който използва SSL/TLS и сертификати за обмен на ключове  за криптиране на  тунелирани  данни  с надежден транспортен  слой и  TCP протокол
  • SmartHubyHome VPN споделя системите и ресурсите между вашия дом и VPN клиенти в един и същ Ethernet и IP сегмент
  • SmartHubyHome VPN работи със статичен или динамичен публичен IP адрес за домашния VPN сървър и с публични или частни IP адреси  за VPN клиентите а също и в мобилни мрежи за данни с възможност за преодоляване на мрежова транслация на адреси  (NAT) и защитни стени

 

http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help