SNMP мониторинг и прагови аларми

SNMP  monitoring OpenVPN client

За клиенти, които искат да организират мониторинг на мрежови  параметри,  предлагаме услуга мониторинг по SNMP с известяване ако параметър излезе   извън зададени и приети за нормални граници. Услугата известяване e с допълнително договаряне. Предлагаме на клиенти и ICMP мониторинг.

SNMP услугите се осигуряват от сървър с фиксиран мрежов адрес за достъпни  по SNMP параметри на устройства с наличен SNMP-агент.  На всеки клиент се предоставя достъп да графика на изменение на параметъра за мониторинг с период на временна дискретизация 5 минути. Период на временна дискретизация 1 минута  e с допълнително договаряне.  За мрежови устройства с частни IP адреси предлагаме CPE Mikrotik - SmartHubyStar OpenVPN-client. 

 

DNS/DDNS администрация

Услугата, която предлагаме на клиентите ни е поддържане на DNS/DDNS зона за домейн, делегиран само към наши сървъри. Те са резервирани по схемата “master-slave”. Резервиране  “master-master” се договаря. Поддържане на зони, SPF, DKIM, DMARC записи.

За DDNS клиенти, които са осигурени и поддържани от нас  се конфигурира поддомейн, поддържан по схемата “master-master”.

За обработка на DDNS заявки във вид на поток от метаданни услугата се договаря. При голяма плътност на потока услугата се предоставя на сървъри, наети изцяло за зоните на клиента.

Мрежови приложения и условия за ползване

Приложения клиент-сървър, които предлагаме на клиенти и които са свързани с достъпа до услугите в Интернет, са именните  услуги  (DNS).  За  домейни на клиента осигуряваме поддържане и администрация на зони на два сървъра (master-slave)  както за статични мрежови адреси (DNS), така и за динамични адреси (DDNS).


За клиенти, които искат да организират мониторинг на своите мрежи от външен за мрежата, публичен мрежов адрес, предлагаме услуга мониторинг по SNMP  с известяване ако параметър излезе   извън зададени и приети за нормални граници.

 

Мрежовите  ни приложения са с изключително  гъвкаво ценообразуване и позволяват оптимизация на вашите разходи за мрежова администрация, ако не искате сами  да поддържате специализирани сървъри и да се съсредоточите върху нещата, които правите добре.

DDNS клиенти

Услугите, които предлагаме на клиенти осигуряват постоянно име в Интернет за динамичен публичен мрежов адрес на маршрутизатор в офисна или  домашна мрежа.

Услугата, която предлагаме се осигурява с клиент-скрипт, конфигуриран на маршрутизатор Mikrotik, който ние администрираме. При мрежа с маршрутизатор на клиента и  с адресна транслация от публичен към частни адреси осигуряваме маршрутизатор за DDNS-клиент с частен адрес, който трябва да се включи във вътрешната мрежа.

Името, което се осигурява от DDNS услугата е в наш домейн и се осигурява от два именни сървъра (DDNS) резервирани по схемата master-master. Ако името е в домейн на клиента той трябва да заплати и поддържане на домейн.