Notice-bg

Quick Contact-bg

Language

За кого е предназначена мрежата SmartHubyProfit?

Виртуална частна мрежа за офиса  SmartHubyProfit

За кого е предназначена мрежата

  • Ако фирмената ви мрежа има повече от един офис с  динамичен  или частен  IP  адрес и вие не искате да губите достъп  при промяна на  адреса
  • Aко офисите ви са в различни градове  и нямате възможност да осигурите свързаността им през един доставчик, ако са ви казвали  колко бързи са MPLS -VPN решенията,  но никой не ви е обяснил, че те не  осигуряват криптиране на трафика и не решават мрежовата мобилност за фирмените транспортни средства
  • Ако служителите ви често пътуват   или работят отдалечено, но е необходимо да използват ресурсите  на офиса – периферия, принтери, сървъри, да споделят документи и папки  на компютрите  без ограничения в разстоянията и мобилността
  • Ако  е необходимо да контролирате офиса от автомобила, от хотела или от чужда мрежа  без притеснения за сигурността на мрежовия транспорт
  • Ако  следите  за  камери, осветление,  температура, достъп до повече офиси  или искате да наблюдавате работния процес
  • Ако искате компютрите, сървърите и IP-телефоните във всички офиси да бъдат в един и същи Ethernet и IP сегмент с криптиран обмен на данни през Интернет
  • Ако имате служебни автомобили, които искате да бъдат част от фирмената мрежа за ефективна работа с  тях  и обмен на документи през собствена криптирана  връзка
  • Ако искате да имате 24x7 мониторинг на мрежовата свързаност и известявания при събития


    Тогава станете  потребители на услугата и нека SmartHubyProfit  бъде с вас !
http://joomix.org/shablony-joomla-3-x
Joomla Help