WiFi Hotspot за офиса SmartHubyGuest. За кого е предназначено решението.

  • Ако служителите във фирмения офис  работят с безжична връзка за достъп до Интернет и достъп до сървъри и периферни устройства на вътрешната мрежа, а често и в офиса имате гости и клиенти, на които любезно искате  да предоставите достъп до Интернет в интерес на общата ви   работа
  • Ако искате да имате във вашия офис безжични мрежи с различна степен на сигурност по отношение на достъпа и искате да защитите сървъри и периферия от клиенти и посетители
  • Ако фирмата ви не се занимава с мрежи и информационни технологии и не искате да поддържате вътрешната мрежа  и периодичните промени в паролите за безжичен достъп за клиенти и гости , а желаете това да  се извършва  автоматично и с предварително известяване

Предимства на WiFi Hotspot за офиса SmartHubyGuest

  • Служителите във фирмения офис и гостите работят в отделни безжични мрежи (с различен идентификатор ssid), а гостите и посетителите на офиса нямат достъп до фирмените сървъри и периферия, което повишава нивото на информационна сигурност
  • Техническият персонал не се занимава с мрежова администрация – промяната на паролите за достъп да безжичната мрежа за гости и посетители се извършва автоматично в избрани от вас часове на деня
  • Информацията за достъп до безжичната мрежа за гости се получава на поща или се предоставя на клиента  като линк (URI) по  сигурен транспортен протокол и може за бъде вградена на страница от фирмения сайт
  • SmartHubyGuest е персонализирано техническо индивидуално решение,  което позволява на нашите  клиенти да се фокусират изцяло върху техните основни бизнес дейности и да си осигурят оборудване и мрежова администрация на офиса с висока степен на автоматизация и сигурност и оптимизиране на разходите