Диагностика и решаване на технически проблеми

За осигуряване на диагностика и за решаването на технически проблеми клиентът осигурява отдалечен достъп до своите устройства и системи. При работа по по-големи и по-сложни задачи  клиентът може да временно да получи  устройство “VPN-client”,  като носи  отговорност за неговото съхранение и заплаща транспорта в двете посоки.

 

Настройка на протоколи за динамична мaршрутизация

Настройка на OSPF  -  цена за маршрутизатор с направена  базова конфигурация

Настройка на     BGP -  цена за един   маршрутизатор с две   BGP  сесии  при направена базова конфигурация

Настройка на     BGP за  маршрутизатор за точка за обмен на Интернет трафик (Internet Exchange)

Създаване на политика за маршрутизация за протокол за динамична маршрутизация BGP

Миграция на BGP конфигурация Junos-IOS (Juniper-Cisco), IOS-Junos (Cisco-Juniper) , IOS-RouterOS (Cisco-Mikrotik), Quagga-Bird, Bird-Quagga  (CentOS)  

Настройка на комутатори

Базова конфигурация на комутатор

Включва при наличие за техническа възможност  конфигуриране на локален и отдалечен достъп, автентификация (потребителско име), оторизация(парола), подотчетност (протоколиране)  на достъпа, IP  адрес за управление, ограничение за конфигурационен достъп от фиксирани IP адреси,  настройка на време (NTP или SNTP клиент за публични  NTP сървъри),  настройка за мониторинг (SNMP, syslog), настройка на интерфейси в access-режим, настройка на административен  интерфейс по налични протоколи.

VLAN  конфигурация на комутатор

Изисква базова настройка и съгласувани с клиента тип на интерфейси и разпределение на VLAN.

Обединяване на физически портове в логически (агрегиране с протоколи LACP, PAGP ).

Изисква базова настройка и VLAN  конфигурация.

Настройка на IP адреси на Layer-3 комутатор

Изисква базова настройка и VLAN  конфигурация

 

Настройка на маршрутизатори

Настройка на маршрутизатори

 Конфигурация на бюджетен SOHO  маршрутизатор за достъп до Интернет


Включва   конфигуриране за  IP  адреси на външна и вътрешна мрежа и  адресна транслация към вътрешна мрежа с частни адреси.

Базова конфигурация на маршрутизатор

Включва при наличие за техническа възможност  конфигуриране на локален и отдалечен достъп, автентификация (потребителско име), оторизация(парола), подотчетност (протоколиране)  на достъпа, IP  адрес за управление, ограничение за конфигурационен достъп от фиксирани IP адреси,  настройка на време (NTP или SNTP клиент за публични  NTP сървъри),  настройка за мониторинг (SNMP, syslog), настройка на интерфейси, настройка на административен  интерфейс по налични протоколи.

Настройка на маршрутизатор за достъп  до Интернет

Изисква базова настройка и съгласувани с клиента тип на интерфейси и протоколи за WAN – порт (DHCP, PPPoE, статични адреси - адрес, маска, default gateway, DNS на доставчика),  IP  адреси във вътрешната мрежа. При миграция или подмяна на оборудване с ново клиентът трябва да предостави данни за мрежата, осигуряващи миграцията с минимални промени и прекъсвания  и да осигури при необходимост връзка с доставчика на Интернет услуги.

Включва   конфигуриране на  IP  адреси на външна и вътрешна мрежа и  адресна транслация към вътрешна мрежа с частни адреси.

Пакетна филтрация на трафика и пренасочване на порт (Port forwarding)

Конфигуриране на 3G/4G Интернет свързаност на маршрутизатори Микротик за резервиране и мобилна работа

Конфигуриране и настройка на допълнителна Wi-Fi свързаност (ssid)  за маршрутизатори Mikrotik

....

Мрежови услуги и условия за ползване

Независимо дали вашата дейност  е свързана с  дома ви или с офис център, ние можем да ви предоставим необходимата  свързаност и мрежови услуги, за да поддържате работата си. Безупречното техническо решение  и високата производителност на мрежовата инфраструктура определят ефективността на всяка фирма и личност.

 • Безжични "Wi-Fi" и кабелни мрежи - инсталиране и осъвременяване.
 • Настройка за комутатори и маршрутизатори
 • Резервиране на Интернет достъп за мрежа с двама доставчика на  услуги
 • Конфигуриране на протоколи за динамична маршрутизация – OSPF, BGP
 • Миграция на конфигурации на маршрутизатори – Cisco (IOS), Juniper (Junos),  Quagga, Bird
 • Резервиране на Интернет достъп с 3G/4G модеми в мрежа за мобилен достъп до Интернет
 • Интернет достъп за Ethernet оборудване с 4G модеми
 • Виртуални частни мрежи за достъп до дома и офиса при неограничена мобилност  и високо ниво на сигурност на транспорта на данни
 • Отстраняване на неизправности и ремонт
 • Системни консултации и проекти
 • Конфигуриране и поддържане на  Hotspot   за публична  “Wi-Fi”  зона в офиси или заведения с ограничен по време  достъп  и с реклама